NARODOWA KWARANTANNA DO 14 LUTEGO. NOCLEGI TYLKO DLA NIEKTÓRYCH GRUP ZAWODOWYCH


Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów precyzujących obostrzenia obowiązujące  do 14 lutego bieżącego roku, hotele oraz obiekty noclegowe (w tym ten w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku) pozostaną zamknięte, jednak z pewnymi wyjątkami.
Ustawodawca dopuszcza funkcjonowanie hoteli robotniczych dla pracowników sezonowych, dla osób wykonującymi zawód medyczny, dla załóg samolotów, marynarzy i pracowników platform wiertniczych, kierowców wykonujących transport drogowy, członków obsady pociągów, a także "dla osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego", "dla pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania infrastruktury krytycznej", pacjentów i opiekunów, dla gości będących funkcjonariuszami albo żołnierzami, dla osób wykonujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu, dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, dla zdających egzaminy państwowe, dla pełnomocników procesowych, dla członków misji dyplomatycznych.

Pełną treść rozporządzenia znajdą Państwo pod adresem: kliknij tutaj

Serdecznie zapraszamy!