JESIEŃ

Pieszy Szlak Turystyczny „Kamienne Herby”

Trasa liczy 12 km, a szlak przebiega następująco: Frysztak – Kobyle - Łęki Strzyżowskie - Pietrusza Wola - Rezerwat Herby – Kobyle - Frysztak.
Szlak uwzględnia najistotniejsze uwarunkowania do uprawiania turystyki pieszej. Najbardziej popularny jest jesienią, gdy tutejsza szata roślinna przybiera złote barwy. Na trasie spotkamy pomnik upamiętniający 10 - lecie Odrodzenia Polski. Oprócz punktów widokowych zauważyć można 7 niezwykłych form skalnych,  a mianowicie piaskowce istebniańskie w formie zwartych ciągów skałek dochodzących do 5 metrów wysokości oraz dobrze wykształconych i zachowanych zbiorowisk żyznej buczyny karpackiej.