Szlaki turystyczne

Ziemia Frysztacka posiada bogate walory przyrodniczo - krajobrazowe. Potencjał turystyczny gminy stanowią również wartości historyczno - kulturowe. Szlaki turystyczne przebiegające przez teren gminy pozwalają na połączenie podziwiania krajobrazów Pogórza ze zwiedzaniem zabytkowych obiektów historycznych i kulturowych.

Przez teren gminy Frysztak przebiega kilka szlaków turystycznych, zarówno pieszych jak i rowerowych. W większości są one łatwe do pokonania tak więc nawet dla mniej wprawnych amatorów turystyki nie powinny sprawić większych trudności, a na pewno dostarczą wiele miłych przeżyć i pozwolą poznać uroki okolic Frysztaka.

Szlak niebieski: Dębica - Wiśniowa - Czarnorzeki
Na teren gminy wchodzi nad miejscowością Huta Gogołowska od strony Pogwizdowa (część Brzezin). Pnie się grzbietem Pasma Klonowej Góry (Klonowa Góra, Bardo - najwyższy szczyt gminy 534 m n.p.m.). W kierunku północnym w prześwitach ukazuje się panorama Pogórza Strzyżowskiego - łagodne grzbiety wylesione i zajęte przez uprawy rolne oraz zabudowania w systemie wielodrożnicowym. Na Bardzie od strony północnej widoczne są pozostałości II wojny światowej - bunkry zasypane liśćmi i gałęziami. Z Barda szlak schodzi stromym zboczem ku przełęczy (obniżeniu). Znajdują się tutaj tereny podmokłe przez cały rok. Kilkadziesiąt metrów od szlaku przy leśnej drodze usytuowany jest nagrobek upamiętniający śmierć myśliwego z Kożuchowa - zginął postrzelony podczas polowania. Po przejściu strumyka szlak pnie się ku grzbietowi Chełmu - tu możemy podziwiać: kapliczkę (wzniesiona w miejscu osnutym legendami), wyrobisko po kamieniołomie oraz obejrzeć ponownie panoramę Pogórza.

Od kamieniołomu schodzi się do drogi Stępina - Jaszczurowa, skąd wspina się na grzbiet między Pstrągówką a Cieszyną. Wędrując nim można podziwiać widoki na Pasmo Jazowej, Pasmo Klonowej, Sośnice, Bramę Frysztacką i Kotlinę Strzyżowską aż po wzniesienia Pogórza Dynowskiego zamykające horyzont na wschodzie. Po przebyciu grzbietu szlak dochodzi do drogi Babica - Warzyce i przez około 500 m towaryszy jej. Następnie skręca w prawo, prowadzi wzdłuż potoku do kładki na Wisłoku. Od kładki porwadzi początkowo równiną, następnie wspina się na grzbiet Pasma Jazowej, skąd rozciąga się panorama na Frysztak, Kotlinę Frysztacką oraz wsie w niej położone.

Szlak żółty: Kołaczyce - Czudec
Rozpoczyna się na Dziale nad Gogołowem, skąd roztacza się panorama na rzeźbę ratuszową naszej gminy i obszarów graniczących (Pasmo Jazowej ku wschodowi, Pasmo Brzanki ku zachodowi). Z grzbietu schodzi miedzą, następnie szeroką drogą ku zabudowaniom kościelnym parafii Gogołów. Znajdują się tu dwa kościoły, pierwszy z XVII w. pod wezwaniem św. Katarzyny i drugi z końca lat 80 - tych XX w. pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej.

Od zabudowań kościelnych szlak wiedzie ku cmentarzowi, na którym na uwagę zasługuje kaplica cmentarna służąca celom grzebalnym właścicieli Gogołowa z epitafiami, inskrypcjami oraz grób Ignacego Skarbka Kruszewskiego (bohatera Polski i Belgii). Od cmentarza szlak wiedzie drogą będącą zarazem działem wodnym Wisłoki i Wisłoka (dopływ Sanu), ku grzbietowi Kamienica (451m). Z niego również piękne widoki na układ dolin i wzniesień, zabudowę i połacie lasów. Drogą polną wzdłuż lasu mieszanego schodzimy w Kociążki (przysiółek Gogołowa) i przekraczamy prawy dopływ Wisłoki - Gogołówkę. Szlak wiedzie na kolejny grzbiet zwany Łazami - stąd widok na położoną w kotlinie Hutę Gogołowską o rzadkiej zabudowie z nowym budynkiem kaplicy, szkoły i domu wiejskiego.

Trasa wędrówki prowadzi przez część wsi zwaną Olszyny i Podlas, wchodzi w las bukowy pokrywający Bardo. Dalej biegnie jak szlak niebieski, z tym że omija Chełm, na który warto zboczyć, gdyż przy zejściu znów się łączą.

Szlak zielony: Frysztak - Bardo
Początek przy stacji PKP Frysztak i przystanku PKS. Od tego miejsca ku drodze Babica - Warzyce, wzdłuż niej 300 m, potem skręcamy w prawo idąc ku zabudowaniom GOSiR (hotel, stadion, basen). Kierujemy się asfaltową uliczką, przechodzimy drogę główną i wspinamy się bystrymi schodkami ku zabudowaniom Frysztaka. Wychodzimy na plac św. Floriana (figurka okolona żelaznym płotkiem) w otoczeniu niewysokiej zabudowy historycznej i współczesnej. Następnie idziemy wzdłuż ulicy ku kościołowi z okresu międzywojennego (ciekawe witraże i wnętrze). Od kościoła ulicą przy której wznosi się budynek plebani, biblioteki, urzędu gminy. Po lewej stronie cmentarz z ciekawymi nagrobkami kryjącymi osoby zasłużone dla okolicy.

Po zejściu ku potokowi kierujemy się asfaltową dróżką w lewo, wchodzimy na grzbiet nad Pułankami i Glinikiem Średnim - piękne panoramy. Wchodzimy w leśną drogę wiodącą ku Stępinie. W trakcie leśnej wędrówki czas na rozkoszowanie się zdrowym powietrzem, bogatą florą, niekiedy również fauną. Z lasu szlak wychodzi ku drodze Cieszyna - Brzostek, płynie wzdłuż niej Stępinka - dopływ Wisłoka. Po kilometrze wędrówki skręcamy w lewo i udajemy się do wyrobiska kamieniołomu - widać układ piaskowca iłów (flisz karpacki). Znad wyrobiska widok na dolinę Stępinki i zabudowania wsi Stępiny i Cieszyny aż po Pasmo Jazowej. Wchodząc w las leśnymi drogami i na przełaj zmierzamy na szczyt Kamiennej Góry (478 m). Schodzimy z wierzchołka ku obniżeniu między nią a Bardem - widok na Liwocz w Paśmie Brzanki. Leśną drogą prowadzącą łagodnie wchodzimy na szczyt Barda. Droga powrotna może prowadzić szlakiem żółtym lub niebieskim, można też wybrać powrót drogami leśnymi.

Trasa turystyczna: Stępina - góra Chełm
Trasa rozpoczyna się przy budynku Szkoły Podstawowej w Stępinie. Podążamy polną drogą w kierunku północnym, ku widocznemu z dala szczytowi. Polami, a następnie leśną dróżką docieramy do zabytkowej kapliczki na górze Chełm. Od kapliczki przez Chytrówkę schodzimy do wsi Stępina. Po drodze mijamy położoną w malowniczym miejscu szkołę w Chytrówce, w której można przenocować w warunkach turystycznych.