WIOSNAWodny Szlak Kajakowy Wojkówka- Frysztak- MarkuszowaCelem utworzenia Wodnego Szlaku Turystycznego jest propagowanie turystyki kajakowej w Dolinie Wisłoka oraz bezpieczeństwa wśród osób uprawiających ten rodzaj turystyki. Rolą szlaku jest także promocja regionu, poprawa informacji turystycznej oraz zwiększenie oferty wypoczynkowej.

Szlak oddano do użytku 22 kwietnia 2017 roku podczas VI Ogólnopolskiego Spływu - Wisłok 2017.

Ten wodny szlak jest łatwo dostępny dla kajakarzy dzięki temu, że przebiega wśród dróg wojewódzkich. Charakterystyka szlaku pozwala na przepłynięcie jednego całego odcinka lub umożliwia wybranie jednej z siedmiu przystani do rozpoczęcia lub zakończenia przygody w kajaku. Długość szlaku wynosi 22 km, jest on oznaczony od Wojkówki w gminie Wojaszówka przez Frysztak do Markuszowej w gminie Wiśniowa. Przepływa przez miejscowości: Wojkówka – Wojaszówka – Przybówka - Twierdza- Frysztak - Kobyle – Wiśniowa - Markuszowa.Wisłok- rzeka w południowo- wschodniej Polsce, lewy dopływ Sanu o długości 220 km. Poniżej Krosna do Doliny Wisłoka poszerza się do ok. 2 km, by w okolicach Frysztaka ulec zwężeniu, przechodząc przez tzw. „Bramę Frysztacką”. Wisłok przepływa przez Pogórze Dynowskie
i Strzyżowskie. Brzegi Wisłoka są częściowo porośnięte krzewami i drzewami a te tworzą niekiedy kępu lasu łęgowego, w którym wyróżnia się łęgi jesionowo- wiązowe i wierzbowo- topolowe.

W sąsiedztwie doliny znajduje się Czarnorzecko- Strzyżowski Park Krajobrazowy, a wzdłuż trasy znajdują się rezerwaty przyrody herby” i „Góra Chełm”.

Nurt rzeki pozwala na korzystanie ze szlaku zarówno początkującym jak i zaawansowanym kajakarzom. Wisłok jest rzeką o zmiennym nurcie i głębokości.